Tym artykułem chciałbym rozpocząć cykl dotyczący metodyki Agile. Jednak nie będziemy ściśle trzymać się określonych ram. Można liczyć na porównania z innymi (konkurencyjnymi?) metodykami, które wspierają pracę licznych zespołów programistów. Ale czy tylko ich? Sukces, czy porażka projektu zależy nie tylko od programistów. Wiadomo, ojców sukcesu jest zawsze więcej, aniżeli ojców porażki, ale ciągle mówimy o licznych stanowiskach – od analityków, po testerów. Każdy szczebelek tej drabiny, ma swój wkład w rozwój. Czy łatwo wskazać powiązania? Gdzie ich szukać? Na co zwrócić uwagę, by mechanizm pracy działał bez zarzutów? Tutaj z pomocą przychodzą metodyki.

Agile, znaczy zwinny. Jednak co składa się na tą zwinność? Warto tutaj mieć na uwadze poniższe zasady zwinności:

 1. Miarą sukcesu jest satysfakcja klienta osiągana przez okresowe dostarczanie działąjącego i wartościowego oprogramowania.
 2. Wdrażanie zmian, nawet na etapie zaawansowanym prac, jest pożądane i trzeba się z tym liczyć, by klient był zadowolony.
 3. Należy okresowo, najlepiej w krótkich odcinkach czasu, prezentować klientowi postęp prac w postaci działąjącego oprogramowania.
 4. Klient i programiści powinni być w ciągłym kontakcie podczas pracy nad oprogramowaniem.
 5. Praca programistów musi być poparta zaufaniem przełożonych i odbywać się w możliwie najlepszym środowisku i z niezbędnym wsparciem.
 6. Wymiana informacji powinna być jak najczęściej oparta na bezpośredniej rozmowie.
 7. Postęp określa działające oprogramowanie.
 8. Od każdego członka zespołu wymagana jest ciągła koncentracja i stałe tempo prac.
 9. Nacisk na doskonałość techniczną procentuje na przyszłość.
 10. Prostota jest podstawą tworzenia produktu.
 11. Elastyczność i samoorganizacja pozwala osiągnąć optymalny produkt.
 12. Okresowo należy badać efektywność zespołu i poprzez wzajemne uwagi, sugestie i pomoc poprawiać wydajność.

Moi Drodzy. Te dwanaście zasad na razie pozostawiam Wam celem wewnętrznych rozważań (lub burzliwych dyskusji – co kto woli :)). Niebawem rozpoczniemy rozwijanie myśli, zwinnych myśli!